Časti elektrického príslušenstva

  • Electric power accessories

    Elektrické príslušenstvo

    Výrobky z príslušenstva pre elektrickú energiu. Dodávame výrobky pre globálnych výrobcov energetických zariadení, vrátane vysokonapäťových rozvádzačových zariadení, štrukturálnych doplnkov energetických zariadení Hlavné trhy sú v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve. Energetické príslušenstvo vyvíjame už viac ako 20 rokov a vyvinuli sme stovky produktov energetického príslušenstva z materiálov z hliníka a tvárnej liatiny. Povrchová úprava spočíva v zinkovaní, žiarovom zinkovaní, ...